Sanatoriyaga qanday joylashsam bo’ladi?
Demak, Zomin haqiqatan ham Alpomishning tog‘alariga makon bo‘lgan yurt. Zero, o‘z ildizlarini tobora anglab borayotgan turkiy xalq — o‘zbeklar uchun o‘z zaminida begona yo‘q, uchramaydi ham.